Edwin Susebeek over 10-jarig jubileum GKS

Op 9 september is het precies tien jaar geleden dat de eerste training van de Gelderse KeepersSchool plaats vond. We begonnen met één groep van ongeveer 30 keepers en 4 begeleiders. Daarnaast waren we in het bezit van enkele ballen; bolletjes en pilonnen. 

Nu, tien jaar later, geven we training aan zo’n 200 keepers en keepsters en kunnen we vijf verschillende cursussen aanbieden; te weten de basis-, gevorderden-; gevorderenpluscursus, de topklasse en de selectiekeepers trainingen. Via de GKS zijn vele keepers, ieder op hun eigen niveau, een betere keeper geworden. Het feit dat er ruim 30 keepers zijn doorgegroeid naar een betaald voetbalorganisatie stemt ons trots maar ik wil nogmaals benadrukken dat dit niet het belangrijkste doel van de GKS is. Onze doelstelling was, is en blijft om elke keeper op zijn/haar eigen niveau beter te maken en daarnaast (nog) meer plezier aan het keepen te laten beleven.

Uiteraard laten we het 10-jarig bestaan van de GKS niet ongemerkt voorbij gaan. Op zondag 9 oktober zullen we, samen met iedereen die de GKS een warm hart toedraagt, dit jubileum vieren.

De dag zal ’s ochtends en ’s middags vooral in het teken staan van onze cursisten. Zij zullen al bij les 1 hun jubileumpresentje ontvangen. De training van 9 oktober zal uiteraard een feestelijk karakter hebben.  ’s Avonds vieren we ons jubileum met sponsors, begeleiding en andere genodigden.

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken die het mede heeft mogelijk gemaakt dat de keepersschool is uitgegroeid tot het formaat dat er nu staat. Een bijzonder woord van dank voor het complete begeleidingsteam wat elke training weer paraat staat om er een geslaagde trainingsdag van te maken. Ook de sponsoren die vanaf het eerste begin in het concept ‘keepersschool’ hebben geloofd en ons hebben gesteund wil ik bedanken.

Ondanks de steun van bovengenoemde mensen zou de keepersschool niet geworden zijn tot wat we zijn als er geen keepers waren om onze trainingen aan te geven dus een zeer groot dankwoord voor alle keepers (en hun ouders) die ons de afgelopen 10 jaar hun vertrouwen hebben geschonken.

Bedankt voor jullie support de afgelopen jaren!!!

Edwin Susebeek

 

 

Overig nieuws