Ook dit seizoen privé keeperstrainingen GKS

Ook dit cursusseizoen is het weer mogelijk om privé keeperstrainingen te volgen. Hieronder staat beschreven wat privétraining inhoudt. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Edwin Susebeek (06-22600037).

Wat privétraining inhoudt:

  • Cursus voor keepers die naast een andere GKS cursus ook privétraining willen
  • Trainingsinhoud loopt parallel aan de reguliere cursus die al gevolgd wordt
  • Individuele training met bij voorkeur een vaste keeperstrainer
  • Traject 1 jaar (2x een reguliere cursus in combinatie met 2x serie van 12 privé trainingen)
  • Trainingstijden op woensdag en vrijdag (middag/avond), trainingsduur is 60 minuten
  • Leeftijd vanaf 7 jaar
  • Kledingpakket van de GKS wordt gebruikt tijdens de privé training
  • De kosten van de privétraining in combinatie met de andere cursus worden individueel afgestemd. De kosten van de reguliere cursus komen te vervallen wanneer er gekozen wordt voor privétraining en een andere cursus. De reguliere cursus is dan gratis.

Deze pijler richt zich op keepers die al een cursus bij de GKS volgen en daarnaast ook individuele training willen volgen.
De GKS speelt in op deze behoefte door naast de diverse cursussen de mogelijkheid tot het volgen van privé trainingen te bieden.

De cursist(-e) krijgt één op één training van bij voorkeur vaste keeperstrainer.  Het betreft de mogelijkheid om training te krijgen waarbij individuele aandacht voor de ontwikkeling van de keeper centraal staat. De privé trainingen vinden plaats op het complex van de Veldhoek in de periode waarin ook de andere cursussen gegeven worden. Voor de privé training wordt een traject van een jaar uitgezet. Het gaat om 2x een cursus in combinatie met 2x een serie van 12 privé trainingen.

Elke cursist(-e) van de Gelderse Keepers School kan onafhankelijk van zijn leeftijd privé trainingen krijgen.
De duur van deze trainingen is circa 60 minuten.
De cursusinhoud zal veelal parallel lopen met de verschillende cursussen zoals al gegeven op de zondag (basis en gevorderden) of de woensdagavond (selectiekeeper- en topklasse).
Bij voorkeur worden de cursussen parallel aan de overige cursussen aangeboden, maar individuele wensen zijn bespreekbaar.

Uiteraard worden de trainingsdata op maat aangeboden en in overeenstemming met de keep(st)er.
De mogelijkheden qua privétraining en de daaraan verbonden kosten worden vooraf met de ouders/deelnemers afgestemd (Zie reglement en algemene voorwaarden op de site).

Mocht u aanvullende informatie willen over de mogelijkheden van privétraining, neem dan contact op met Edwin Susebeek (06-22600037).

Overig nieuws