Nieuwe Mouwsponsor

B&S Advocaten

We zitten op deze warme dinsdagmiddag met Sanne Striekwold aan de tafel. Sanne heeft passie voor sport en zéker ook voor haar werk. Als sociaal advocaat staat zij 24/7 klaar voor mensen die in “juridische nood” verkeren. Sanne stapte in 2004 in de advocatuur. Samen met Bianca Willemsen richtte Sanne Striekwold in 2010 B&S Advocaten (Bianca Willemsen & Sanne Striekwold Advocaten) op, met een vestiging in Nijmegen/Lent en sinds oktober 2018 is er ook een vestiging in Doetinchem.


Tijdens ons gesprek kwamen binnen 5 minuten de woorden  passie en sociale advocatuur een aantal keren naar voren. Het doel is van het begin af aan geweest een laagdrempelig advocatenkantoor te zijn voor cliënten. Sanne ontvangt haar cliënten op kantoor, maar gaat ook geregeld op huisbezoek en wanneer whatsapp tot snel contact leidt en een client daarmee gerustgesteld kan worden, wordt de wens van de cliënt gediend; immers, alles valt en staat bij snel, duidelijk en laagdrempelig contact.


Op de vraag waarom ben je advocaat geworden hoefde Sanne niet lang na te denken. Als meisje van 8 jaar had ze al de droom om advocaat te worden. Ergens op zolder ligt nog een opstel met de titel “ Mijn leven over 25 jaar”, waarin Sanne al de wens uitspreekt advocaat te zijn en moeder hoopt te zijn van drie kinderen. Beide wensen zijn uitgekomen.


In haar jonge jaren zijn haar, als topsportster in het volleybal en als dochter van Rene Striekwold (volleybalspeler en -trainer),  de kernwaarden doorgaan, niet opgeven en omgaan met tegenslagen en verdedigen bijgebracht. Elementen waar de GKS ook aandacht aan besteedt en die ook weer de brug leggen naar het werken in de advocatuur. 

Sanne vindt dat iedereen, ongeacht de vulling van zijn/haar portemonnee, recht heeft op een goede vertegenwoordiging c.q. verdediging in de rechtbank en daarbuiten.

De verdediging krijgt een vervolg  door het partnerschap tussen B & S en Gelderse KeepersSchool. De gemeenschappelijke waarden van onze bedrijven, Passie, Plezier, Prestatie & verdediging gaan hand en hand.


Vanuit de GKS zijn wij erg blij met de overeenkomst waarbij B & S, als mouwsponsor, op de kleding van alle medewerkers van de GKS zal prijken. De langdurige verbintenis van 3 jaar geeft blijk van een goed wederzijds vertrouwen tussen B & S Advocaten en de Gelderse KeepersSchool.Overig nieuws