GKS introduceert met ‘Gevorderden+’ nieuwe klasse

Na een uitvoerige analyse gaat in het voorjaar van 2011 de gevorderden+ klasse van start. Deze nieuwe klasse heeft als doel de overstap van gevorderden naar topklasse en/of selectiekeepersklasse te vereenvoudigen. In de praktijk betekent dit dat de rode draad de oefeningen van de gevorderden stof zal blijven. maar met een extra graad van moeilijkheid eraan toegevoegd. Bovendien is er een extra gedeelte loop- en coördinatietraining, door een vaste looptrainer gegeven.

Zodat het voor de aanwezige keepers een uitdaging blijft en nog beter aansluit bij het niveau van de topklasse en/of selectiekeepersklasse. Daarnaast werkt de Gelderse KeepersSchool met verschillende niveaus in de gevorderden+ klasse (doel 8c, 9b, 10a). Dit omdat je als keeper bijvoorbeeld net niet het niveau van de topklasse hebt, maar je toch naar een beter niveau kunt doorgroeien.

Haal je als keeper net niet het niveau van de topklasse kun je altijd in de selectiekeepersklasse instromen. Natuurlijk kan ik nog steeds selecteren voor de topklasse vanuit de normale gevorderdencursus.

Aan deze klasse zit wel een aantal criteria:

Gevorderden+:

  • De cursist moet minimaal 4x de gevorderdencursus hebben doorlopen;
  • De GKS bepaalt wie er voor deze klasse in aanmerking komt (op alle 3 de niveaus). Zelf opgeven kan altijd natuurlijk;
  • Gevorderden+ heeft een minimale leeftijd van 12 jaar bij start van de cursus in maart of september (alleen de GKS kan hier uitzondering in maken);
  • Gevorderden+ zal maximaal 6 keepers per doel omvatten (start met 18 keepers);
  • Gevorderden+ zal de doorstroom van gevorderden+ naar selectiekeepersklasse (woensdagavond) versnellen en bij de topklasse op vrijdagavond;
  • Gevorderden+ zal met een vaste loop- en coördinatietrainer gedurende 30 minuten een loop- en coördinatietraining verzorgen;
  • Gevorderden+ heeft dezelfde kleding en kledingvoorschriften als de normale gevorderden cursus;
  • Totale trainingstijd gevorderden+ is 1¾ uur;
  • Gevorderden+ kost 199 euro;
  • Huiswerk blijft gezamenlijk met gevorderden uit te voeren. (einde van de. training).

Met vriendelijke groet,

Edwin Susebeek

Overig nieuws