Gevorderden-plus

Als de gevorderdencursus, met toevoeging van

  • Loop- en coordinatietraining
  • Totale trainingstijd is ongeveer 1,75 uur
  • Hogere moeilijkheidsgraad van de oefeningen
  • Huiswerk blijft gezamenlijk met gevorderden uit te voeren (einde van de training)
  • Totaalprijs €199,- per persoon

GKS introduceert met ‘Gevorderden-plus’ een nieuwe klasse

Na een uitvoerige analyse is in het voorjaar van 2011 de gevorderden-plus klasse van start gegaan. Deze klasse heeft als doel de overstap van gevorderden naar topklasse en/of selectiekeepersklasse te vereenvoudigen. In de praktijk betekent dit dat de rode draad de oefeningen van de gevorderden stof zal blijven. maar met een extra graad van moeilijkheid eraan toegevoegd. Bovendien is er een extra gedeelte loop- en coördinatietraining, door een vaste looptrainer gegeven, zodat het voor de aanwezige keepers een uitdaging blijft en nog beter aansluit bij het niveau van de topklasse en/of selectiekeepersklasse.

Daarnaast werkt de Gelderse KeepersSchool met verschillende niveaus in de gevorderden-plus klasse. Dit omdat je als keeper bijvoorbeeld net niet het niveau van de topklasse hebt, maar je toch naar een beter niveau kunt doorgroeien. Ook het instromen in de selectiekeepersklasse wordt om deze manier makkelijker. Natuurlijk is het nog steeds mogelijk om geselecteerd te worden vanuit de gevorderdenklasse naar de topklasse.

Voor deelname aan deze cursus gelden wel een aantal criteria:
Gevorderden-plus:
• De cursist moet minimaal 4x de gevorderdencursus hebben doorlopen
• De GKS bepaalt wie er voor deze klasse in aanmerking komt (op alle vier niveaus). Zelf opgeven kan altijd natuurlijk
• Gevorderden-plus heeft een minimale leeftijd van 12 jaar bij start van de cursus in maart of september
(alleen de GKS kan hier uitzondering in maken)
• Gevorderden-plus zal maximaal 6 keepers per doel omvatten (start met ongeveer 25 keepers)
• Gevorderden-plus zal de doorstroom van gevorderden-plus naar selectiekeepersklasse (woensdagavond) versnellen en bij de topklasse op vrijdagavond
• Gevorderden-plus zal met een vaste loop- en coördinatietrainer gedurende 30 minuten een loop- en coördinatietraining uitvoeren
• Gevorderden-plus heeft voor een gedeelte dezelfde kledingvoorschriften als de normale gevorderden cursus
• Totale trainingstijd gevorderden-plus is ongeveer 1,75 uur
• Gevorderden-plus kost €199,- per persoon 
• Huiswerk blijft gezamenlijk met gevorderden uit te voeren (einde van de training).