Loop- en coördinatietraining binnen De Gelderse KeepersSchool

Bij Nederlandse topclubs heeft een op voetbal gerichte fysieke training een vaste plaats gekregen binnen de normale voetbaltrainingen. Deze trainingen worden veelal verricht door gespecialiseerde trainers.

De bewustwording en het belang van het beheersen van ‘het voetbalspel zonder bal’ wordt de laatste jaren steeds meer onderkend. De jongste spelers/keepers die deze trainingen aangeboden krijgen, bewegen zich lichtvoetiger en kunnen daarom in de vele voetbalsituaties sneller handelen.

Om technisch perfect en flexibel te zijn mag de speler geen ruzie met zijn lichaam hebben. Een mooi gevolg is dat men dan ook veel minder ruzie heeft met de bal, want dat is waar we voor staan; het vroegtijdig beheersen van het lichaam, op een goede manier aangeleerd, om vervolgens op oudere leeftijd deze beheersing te onderhouden en zelfs verder te ontwikkelen.

Looptraining, core-training, krachttraining, sprinttraining en coördinatietraining zijn de verschillende componenten die gegeven worden.

Atletiekcomponenten hebben weinig met voetbalconditie van een voetbalspeler of keeper te doen. In de atletiek wordt getraind van 100m tot de marathonafstand, waarbij de eisen steeds een cyclische structuur (steeds dezelfde loopbeweging) laten zijn.

Daar tegenover zijn de loopeisen in het voetbal tot 80% a-cyclisch. Want de snelle eerste meters, spring- en snelkracht, kopbal, schot op doel, duelkracht, snel terugverdedigen, startsnelheid en het anticiperen op een nieuwe spelsituatie, explosief zijwaarts bewegen (in de gaten houden van de tegenspeler) op een goede tackle voorbereid zijn, geconcentreerd waarnemen en analyseren (het spel kunnen lezen, zijn o.a. de typische loop en bewegingsactiviteiten van een voetballer / keeper.

Aan deze eisen moet iedere op voetbal gerichte looptraining voldoen. De bal staat in het middelpunt!

Alle loopoefening moeten zich steeds richten op de loopeisen die je in een wedstrijd nodig hebt. Omdat spelers en keepers snel in de gaten krijgen dat ze hun voetbalkwaliteiten kunnen verbeteren is een hoge motivatie verzekerd.

Richard Verbeek & Edwin Susebeek